Select Language


Bonke Ngabethu theme of outreach programme

Bonke Ngabethu theme of outreach programme

Eastern Cape Department of Education in partnership with the Eastern Cape Disability Economic Empowerment Trust(ECDEET) held their annual Inclusive Education outreach trust programme.

Author: Thando Ngcume

Date: 21/09/2021

Provincial Schools hold first Inter-School Debating Competition

Provincial Schools hold first Inter-School Debating Competition

The Eastern Cape Department of Education hosted its first Provincial Inter-School Debating Competition at the International Convention Center in East London on 17 September 2021.

Author: Cheera-Dee Robinson

Date: 21/09/2021

ECDoE awarded certificate to 82 Fort Cox farm assistants

ECDoE awarded certificate to 82 Fort Cox farm assistants

The Eastern Cape Department of Education awarded certificate to 82 farm assistants, as they took part in a two week-training programme conducted at the Fort Cox Agricultural and Forestry College in Middledrift.

Author: Thando Ngcume

Date: 18/09/2021

Kunikezelwe ngezinglu zangasese kwisikolo saseDongwe

Kunikezelwe ngezinglu zangasese kwisikolo saseDongwe

Bekuyimigcobo nemincili kwilali yaseDongwe kufutshane nedolophane yaseBhalini (Berlin) xa bekunikezelwa ngezindlu zangasese kwisikolo samabanga aphantsi iDongwe Junior Primary School ngabakwa Envirosan Centre.

Author: Andiswa Mzizi-Dokolwana

Date: 18/09/2021

ISebe lezeMfundo likwiphulo lokuPhuhlisa iziCwangciso zenkonzo yabasebenzi balo

ISebe lezeMfundo likwiphulo lokuPhuhlisa iziCwangciso zenkonzo yabasebenzi balo

ICandelo elijongene neMithombe yeNgqesho yabaSebenzi (Human Resources) kwiSebe lezeMfundo eMpuma Koloni likwiphulo elintsuku-ntlanu lokuphumeza izicwangciso zenkonzo yoluntu ebanjelwe kwiziko iMandla Makupula Education Institute kwidolophu yaseMonti.

Author: Andiswa Mzizi-Dokolwana

Date: 14/09/2021

ISebe lezeMfundo belisingathe umsitho wokunikezela ngezithuthi kwizikolo ezi 6

ISebe lezeMfundo belisingathe umsitho wokunikezela ngezithuthi kwizikolo ezi 6

Isebe lezeMfundo kwiPhondo le Mpuma Koloni belisingathe umsitho wokunikezela ngenqwelo zithuthi kwizikolo ezithandathu zabafundi abaphila nenkubazeko kwiZiko iMandla Makupula Education Institute kwisixeko esimbaxa saseMonti namhlanje.

Author: Andiswa Mzizi-Dokolwana

Date: 09/09/2021

MEC hands-over school buses to 7 Special Schools

MEC hands-over school buses to 7 Special Schools

The Eastern Cape Department of Education MEC, Fundile Gade hands over 23 seater Mercedes Benz designed buses to 7 special schools at the Mandla Makupula Leadership Institute in East London.

Author: Thando Ngcume

Date: 09/09/2021

Principal of Sterkspruit wins leadership award at National Teaching Awards

Principal of Sterkspruit wins leadership award at National Teaching Awards

The Eastern Cape Department of Education MEC, Fundile Gade addressed all the National Teacher Award winners at the Mandla Makapula Education Institute in East London on 02 September 2021.

Author: Cheera-Dee Robinson

Date: 02/09/2021

ECDoE offers training to 95 Care Givers

ECDoE offers training to 95 Care Givers

The Eastern Cape Department of Education is currently training 95 care givers in Buffalo City Metro on Hygiene and Cleaning Services at Schools.

Author: Cheera-Dee Robinson

Date: 01/09/2021